HỘI THẢO KHOA HỌC QUỐC TẾ THÁNG 12/2020

Ngày 11/12/2020, Khoa Ngoại ngữ Kinh tế hợp tác với Humber College, Canada tổ chức buổi hội thảo online chuyên đề “Networked Learning and Teaching” do Tiến sĩ Stephen Allen- Giám đốc Trung tâm Ngôn ngữ Anh Đại học Humber làm diễn giả

Hội thảo đã thu hút nhiều Thầy Cô từ các trường Đại học lớn như ĐH Kinh tế, ĐH Kinh tế Quốc Dân, ĐH Đà Nẵng và các trường Đại học ở Phillipine đồng thời tham dự. Chuyên đề đã cung cấp nhiều kiến thức, kinh nghiệm và gợi ý những hoạt động hữu ích cho việc dạy và học online. Đặc biệt, tiến sĩ Stephen đã chia sẻ nhiều nguồn tài nguyên học thuật, thư viện điện tử giúp các Thầy Cô có thể dễ dàng thiết kế bài giảng, vận dụng  các tính năng có sẵn trên các nguồn tài nguyên để gia tăng tương tác và khơi gợi niềm hứng thú cho người học. Các Thầy Cô có thể xem lại bản ghi của chuyên đề theo link sau

Tập thể Khoa Ngoại ngữ Kinh tế

Phần 2 của buổi hội thảo là chuyên đề Recent Trends in Languague Teaching Research do Tiến sĩ Bùi Phú Hưng- Khoa Ngoại ngữ Kinh tế trường Đại học Kinh tế TP.HCM làm diễn giả. Chuyên đề đã khái quát các phương pháp nghiên cứu và đặc tính của mỗi loại nhằm giúp người nghiên cứu có thể lựa chọn phương pháp phù hợp theo đề tài của mình. Kết thúc buổi chuyên đề là phần thảo luận sôi nổi giữa các Thầy Cô về xây dựng chủ đề các bài nghiên cứu khoa học sắp tới và hướng giải quyết cho những vướng mắc trong hoạt động nghiên cứu Khoa học. Chủ đề “Supporting learners in writing thesis reports and language skills” đã được các Thầy Cô trong khoa đem ra thảo luận nhằm tìm ra các giải pháp giúp SV chuyên ngành nâng cao kỹ năng viết khóa luận.

Nội dung chi tiết các chuyên đề chi được lưu tại đây.

Tiến sĩ Bùi Phú Hưng trình bày chuyên đề
Recent Trends in Languague Teaching Research