PROFESSIONAL DEVELOPMENT MINI-SERIES

Nhằm mục đích phát triển chuyên môn cho giảng viên và phát huy tính đổi mới, sáng tạo trong môi trường học tập giúp người học gặt hái được nhiều thành công, Khoa Ngoại ngữ phối hợp với Trường Humber (Canada) tổ chức chuỗi hội thảo online: Professional development for faculty.

Lịch trình hội thảo:
Creating a Community of Learners
Thời gian: 8.00 – 9.30 ngày 1/4/2021
Teaching in a Pandemic- How Covid-19 has changed Higher Education
Thời gian: 8.00 – 9.30 ngày 15/4/2021
Incorporating Educational Technology into Your Classroom Practice
Thời gian: 8.00 – 9.30 ngày 6/5/2021
Unique attributes of Teaching online
Thời gian: 8.00 – 9.30 ngày 3/6/2021
Knocking down barriers: fostering inclusive learning environments
Thời gian: 8.00 – 9.30 ngày 30/6/2021
Người đăng ký tham dự sẽ được gửi link tham gia trực tiếp qua email đăng ký.
Link đăng ký tham dự tại đây
Thông tin chi tiết xin phản hồi về địa chỉ sau: vanvpt@ueh.edu.vn