HƯỚNG DẪN THỰC TẬP & KHÓA LUẬN TỐT NGHIỆP K45

Nhằm hỗ trợ giảng viên thực hiện công tác hướng dẫn tốt nghiệp thuận lợi và giúp sinh viên hoàn thành báo cáo thực tập/khoá luận hiệu quả, Khoa Ngoại ngữ sẽ tập hợp các văn bản, biểu mẫu, hướng dẫn tại bài viết này để giảng viên hướng dẫn và sinh viên tiện tra cứu.GVHD và sinh viên có thể tải các văn bản cần thiết theo các link dưới đây hoặc truy cập tại đây.

Hướng dẫn và toàn bộ các tài liệu được cập nhật hàng năm. Trước mỗi kỳ thực tập, sinh viên năm cuối sẽ được tập trung nghe phổ biến và hướng dẫn chương trình thực tập của mình.

Lịch hướng dẫn: 9.00 sáng Ngày 06/06/2022

Địa điểm: Cơ sở Nguyễn Tri Phương, B1- 279 Nguyễn Tri Phương, P4, Q10

Link đăng ký: https://forms.gle/yN1x1dGQX8XWUEKUA

Thời hạn nhận đăng ký: đến 15.00 ngày 3/6/2022

Thông tin chi tiết địa điểm sẽ được gửi đến SV đã hoàn thành đăng ký.

* Lưu ý: SV xin giấy giới thiệu thực tập tại Phòng DSA – Hỗ trợ người học