THỰC TẬP TỐT NGHIỆP K2020- VB2/TP2 TATM

Nhằm hỗ trợ giảng viên thực hiện công tác hướng dẫn tốt nghiệp thuận lợi và giúp sinh viên hoàn thành báo cáo thực tập/khoá luận hiệu quả, Khoa Ngoại ngữ sẽ tập hợp các văn bản, biểu mẫu, hướng dẫn tại bài viết này để giảng viên hướng dẫn và sinh viên tiện tra cứu. GVHD và sinh viên có thể tải các văn bản cần thiết theo các link dưới đây hoặc truy cập tại đây.