The Proceedings of the International Virtual Conference 2021: Technologies& Language Education

About the International Virtual Conference 2021: Technologies and Language Education: School of Foreign Languages, UEH University, successfully organised the International Virtual Conference on 15th November, 2021. This conference was a platform for academicians, researchers, managers, and students to share their research, theoretical perspectives, and practices in the field of applied linguistics and language education. Abstracts and full papers were subject to double-blind peer review based on originality, novelty, relevance, presentation, and accuracy. The main theme for 2021 was Technologies and Language Education, which covered a wide range of topics including: 1. Blended learning 2. Remote emergency teaching and learning due to Covid-19 3. Synchronous and asynchronous language teaching and learning 4. Digital …
Read More

Kỷ yếu Hội thảo Tháng 7/2021

Trong giai đoạn dịch COVID-19 đang diễn biến phức tạp, học tập thông qua công nghệ số hầu như là giải pháp thiết yếu để giúp người học và người dạy đảm bảo tiến độ học tập, thi cử. Nhận thức được tầm quan trọng của vấn đề, Khoa Ngoại ngữ đã tổ chức hội thảo Khoa dưới hình thức trực tuyến để tạo kênh trao đổi, chia sẻ kinh nghiệm của các GV thông qua đề tài: “Language Teaching and Learning in the era of digital transformation”. Hội thảo đã được các Thầy Cô đón nhận nhiệt tình với …
Read More

Kỷ yếu Hội thảo tháng 10/2021

INSIGHTS INTO ACTIVATING PASSIVE VOCABULARY FOR STUDENTSNguyen Luong Hoang Thanh, M.ASchool of Foreign Languages AbstractAs agreed by many eminent linguists, the lexical factor has a crucial role in the process and practice of teaching a second or foreign language. However, it also goes without saying that, regardless of a learner’s language background, there is always a substantial difference between active and passive vocabulary, which impairs the language education and acquisition process. Therefore, many researchers have been studying how to help students activate their passive lexis. Starting with the literature review relevant to the topic, followed by the synthesis and generalization from …
Read More

Hiệu quả của hoạt động tự đánh giá và giảng bài cho bạn học dựa trên biểu đồ Learning Pyramid đối với khả năng ghi nhớ bài trong môn tiếng Anh của sinh viên tại Trường Đại học Kinh tế TP. HCM

THE EFFECTIVENESS OF THE SELF-ASSESSMENT AND PEER-TEACHING ACTIVITIES BASED ON THE LEARNING PYRAMID ON THE STUDENTS’ RETENTION IN LEARNING ENGLISH AT THE UNIVERSITY OF ECONOMICS, HCMC » Nghiệm thu: 05.01.2016 » Quyết định số: 4049 / QĐ – ĐHKT – QLKH ngày 22.12.2015 » Chủ nhiệm:  Dương Thị Thúy Uyên – Võ Đoàn Thơ ABSTRACT Enhancing learners’ retention is one of the challenges that English teachers in Vietnam have to face, especially in teaching English at universities where the class schedule, assessment methods and learning conditions have completely different features. The study’s purpose is to find out the impact of using of self-evaluation worksheet and peer-teaching activity on …
Read More

KỶ YẾU HỘI THẢO KHOA HỌC QUA CÁC NĂM

KỶ YẾU HỘI THẢO: 2006 2009 2011 2013 2014 2015 2016   KỶ YẾU HỘI THẢO: TÌM KIẾM BIỆN PHÁP KÍCH THÍCH SINH VIÊN TÍCH CỰC VÀ CHỦ ĐỘNG HỌC TIẾNG ANH (2006) [icon name=”home” class=”” unprefixed_class=””]PHẦN I: QUẢN LÝ CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO Hiện trạng đào tạo tiếng Anh giai đoạn 1 & một số kiến nghị/đề xuất liên quan ThS. Nguyễn Thị Thanh Hà & ThS. Võ Đình Phước Hoạt động dạy và học tiếng Pháp và công tác bồi dưỡng nghiên cứu chuyên môn. GV.Phạm Đức Ngọc Đề xuất phương án đánh giá bộ giáo trình tiếng Anh thương mại “Business English Course Study Package” dành cho giai đoạn 1 ThS. Bùi Thị Xuân Hồng Xu hướng dạy và học ngoại ngữ “Lấy …
Read More

Calibration – A Significant Activity and Contributory Factor to Quality and Fairness in Testing Language Skills

 Duong Thi Thuy Uyen, M.A. Lecturer of School of Foreign Languages for Economics – UEH In language testing, the standards of Quality and Fairness are of great importance because they guarantee the accurate, reliable and fair measurement of the learners’ language capability. One of the elements which helps to meet these standards is calibration. Therefore, in the process of preparation and administering the test, calibration should be conducted to ensure accuracy, reliability and fairness in assessing learners’ language proficiency levels. INTRODUCTION In September 2014 the School of Foreign Languages for Economics (SFLE), University of Economics, Ho Chi Minh City (UEH) was founded. …
Read More
Load more